Yeliz Doğan Merih

Yeliz Doğan Merih

İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi

Biography

2001 yılında mesleki çalışma yaşamına başlayan Yeliz DOĞAN MERİH, 2012 yılı itibari ile Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH’nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirildi. Halen görevine devam etmekte olan Merih aynı zamanda SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Merih, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği’nde “Yükseklisans Programını” ve 2010 yılında aynı bölümde “Doktora Programını” bitirmiştir. İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı olan Yeliz DOĞAN MERİH, Hemşirelikte İnovasyon Akademisi’ni kurmuş, birçok inovasyon sempozyumu ve kongresine başkanlık yapmasının yanında inovasyon yarışmalarında jüri üyeliği yapmış, sağlıkta inovasyon ile ilgili birçok kongre, sempozyum ve eğitimde panelist, eğitimci olarak yer almış ve geliştirdiği 4 ürünle ile patent belgesi almıştır.

All sessions

Hemşirelikte İnovasyon ve İnovatif Ürün

  • 27 Haziran, 2020
  • 15:00 - 16:00
Translate »