Açık İnovasyon Nedir?

Açık inovasyon, yenilikçi fikirlerin kapalı ve sınırlı kaynaklar kullanılmadan paylaşım ve işbirliği içerisinde geliştirilmesi, ortak patentlenmesi ve birlikte ticarileştirilmesini savunan bir yaklaşımdır.

Örnek olarak, bir kurumun iş ortakları ile birlikte riskleri ve kazancı paylaşarak yeni ürün, fikir geliştirmesi verilebilir. Bu sayede kurumlar ve etkileşim halinde olduğu ekosistem arasında sınırlar geçirgen bir hale gelir ve inovasyon içeren fikirler hem kurum içine hem de dışına transfer edilir.

Açık inovasyon yaklaşımı, bilginin bu kadar yaygın hale geldiği dünyada kurumların iç kaynakları ile kendi araştırmalarını yapmalarının artık çok sınırlayıcı olduğu, bunun yerine patentli vb buluşları ya da yeni süreçleri satın alma ya da lisanslama gibi yöntemlere başvurmaları gerektiğini savunur. Buna ek olarak tersini de yani, bir şirket tarafından geliştirilen ama şirketin temel işinin bir parçası olmayan iş ya da patentlerin de lisanslama, joint-ventures, spin-off olarak kurum dışına alınmasını ve genel kullanıma sunulmasını da savunur.

Açık İnovasyon Derneği koordinasyonunda HacknBreak Açık İnovasyon Kampları ve Konferansları, 2016 yılında bugüne açık inovasyon yaklaşımının bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. 

"Sloganı “Biz, benden akıllıyız” olan HacknBreak'teki gözlemim, yenilikçi işlerin kesinlikle işbirliği ile ortaya çıkabileceği ve henüz üniversite seviyesinde bulunan gelecek kuşağın bu kültüre çok yatkın olduğuydu. Bu etkinlik sonrası şirketlerin inovasyon yapılarına dair yeniden düşünme fırsatım oldu. "

HacknBreak 2019 4. Açık İnovasyon Kampı konuşmacılarımızdan Burak Özdoğan’ın “Yenilikçi Kültür Oluşturmada Kritik Bir Model: Açık İnovasyon” makalesinin tam metnine Harward Business Review Türkiye’den ulaşabilirsiniz. 

Açık İnovasyon Derneği

Yenilikçi deneyimlerin ve birikimlerin, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşılmasını ve iş birlikleri geliştirilmesini sağlayacak bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
Türkiye‘deki bilim, teknoloji, sanayi, tarım, enerji, tasarım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda üretim, türetim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve birikimleri, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşmalarını ve iş birlikleri geliştirmelerini sağlayacak bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Açık İnovasyon Derneği, açık inovasyon kültürü ve yaklaşımının yaygınlaşması amacıyla, gençleri, çocukları ve eğitmenleri hedefleyen sosyal fayda ve gönüllülük esaslı projeler geliştirmeyi de hedefler.
Translate »