Ihsan Solaroğlu

Ihsan Solaroğlu

Prof. Dr. of Neurosurgery, Director of KUTTAM.

Biography

Dr. İhsan Solaroğlu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Beyin Cerrahisi alanında ihtisasını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Profesör John H. Zhang’la birlikte Loma Linda Üniversitesi Nörolojik Bilimleri Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Dr. Solaroğlu, nörovasküler cerrahi ve nöroonkoloji alanında ihtisaslaşmıştır.  Araştırma ilgi alanı inme ve nöro-onkoloji olan Dr. Solaroğlu’nun, uluslararası ve ulusal bilimsel hakemli dergilerde 75 makale ve 4 kitap bölüm yazarlığı mevcuttur. Yayınlarına yapılan atıf sayısı 1300’in üzerindedir (h-indeks:20). 2011 yılında insan omurgasında keşfettiği anatomik yapıya “ATA ligamanı” adını vermiştir.  Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilen 7 çalışması olan Dr. Solaroğlu, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası 2007 yılı Bilim Teşvik Ödülü’ne, Türk Nöroşirürji Derneği 2005 yılı Yurtdışı Eğitim Bursu’na, AANCS Young Neurosurgeon Award ve Prof Raja Award for Young Neurosurgeon ödüllerine layık görülmüştür. Dünya Nöroşirürji Federasyonunun (WFNS) Serebrovasküler Hastalıklar ve Nöro-onkoloji komitelerinde yer alan Dr. Solaroğlu, 16. Dünya Beyin Cerrahisi Kongresi’nin de Bilimsel Komite Başkanlığını yürütmüştür. Halen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı ve KUTTAM Kurucu Direktörü olarak görev yapmaktadır. Dr. Solaroğlu’nun yürütücüsü olduğu projelerin ulusal (TÜBİTAK, TÜSEB) ve uluslararası (EC) kuruluşlardan aldığı toplam fon 8.5 Milyon doların üzerindedir. 

All sessions

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi - KUTTAM

  • 25 Haziran, 2020
  • 17:00 - 17:30
  • Louis Pasteur Dersliği
Translate »