Eser Atak

Eser Atak

Genel Sekreter Yardımcısı @İzmir Büyükşehir Belediyesi

Biography

1995 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. 11 yıl Başbakanlık Özürlüler İdaresinde uzman olarak çalıştı. Ankara Çankaya ve İzmir Konak Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı yaptı. 2019 Mayıs ayından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Profesyonel iş dışında TMMOB Şehir Plancıları Odasında 2002-2008 yılları arasında Ankara Şube Yazman üyeliği, Şube Başkanı ve Oda Onur Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

İlgi ve uzmanlık alanları yerel yönetimler, kent siyaseti, kentsel ulaşım, erişilebilirlik, yaya hakları ve şehir planlama üzerinedir.

All sessions

Açılış Konuşmaları

  • 24 Ağustos, 2019
  • 20:15 - 21:00
  • AÇIK SAHNE
Translate »