Can Dinçer

Can Dinçer

Head of Disposable Microsystems group at FIT & IMTEK - Associate Editor von Biosensors & Bioelectronics

Biography

Dr. Can Dincer şu anda Freiburg İnteraktif Materyaller ve Biyo-Esinlenen Teknolojiler
Merkezi’nde (FIT) genç araştırma grubu lideri olmasının yanı sıra Freiburg Üniversitesi
Mikrosistemler Mühendisliği Bölümü’nde (IMTEK) Sensörler Laboratuvarı’nda “Tek
Kullanımlık Mikrosistemler” çalışma grubunu yönetmektedir. Çalışma grubunun ana
araştırma alanı, çeşitli teşhis uygulamaları, özellikle hasta başı test cihazları ve giyilebilir
biyosensörler, için biyoanalitik mikrosistemlerin geliştirilmesidir.

Mikrosistem mühendisliğinde diploma çalışmalarını tamamlayan Dr. Dinçer, 2016 yılında
Freiburg Üniversitesi Teknik Fakültesi’;nden “Hasta başı testleri için elektrokimyasal mikro
akışkan mültipleks biyosensör platformu” konulu çalışmasıyla doktora unvanını üstün başarı
derecesiyle kazandı (“summa cum laude”). 2017’nin başlarında Gips-Schüle Genç Bilim
Adamı yarışmasında doktora tezi ile ikincilik ödülü oldu.

2017 – 2019 yılları arasında Dr. Dincer ayrıca Londra Imperial College’daki Biyomühendislik
Bölümünde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Bu süre zarfında, kâğıt tabanlı analitik cihazlara
ve bunların farklı uygulamalarına odaklandı. Eylül 2019’da Dr. Dincer “Biosensors and
Bioelectronics” dergisinin editör ekibine katıldı. 2019’un sonlarında, hasta başı testleri için
elektrokimyasal biyosensörlerin optimizasyonu üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı
“Analitik Kimya” kategorisinde Adolf Martens Ödülü’nü aldı.

All sessions

Gen Teknolojileri ve Biyosensörler

  • 25 Haziran, 2020
  • 16:00 - 16:45
  • Louis Pasteur Dersliği
Translate »