OpenCampus @URLA

Türkiye’nin ilk ve tek açık inovasyon kampı ve konferansı
8 gün / 8 gece

HacknBreak Nedir?

#HacknBreak, yeni ve geleceğin teknoloji konularına odaklı insanları ve kurumları buluşturan Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampıdır.

HacknBreak, binlerce yıl öncesinde olduğu gibi, Ege’de zeytin ağaçları ve yavaş akan zaman içinde, “yeniden” dünyaya yön verecek fikirler yaratmayı hedeflemektedir.

HacknBreak, farklı disiplinlerdeki geliştirici ve girişimci topluluklarının en üretken, en zeki insanlarını aynı mekanda ve ortak bir hedef için zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kurgulanmıştır.

Etkinlik süresince, hackathonlar, ideathonlar, StartupTalks, workshoplar, mentorluk seansları ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, hackathon ve ideathon sonuçlarının açıklanacağı, ödüllerin verileceği, teknoloji ve yüksek teknoloji başlıklarında konuşmaların yapılacağı bir konferansla sonuçlandırılacaktır.

Katılımcı olmak, kamp süresince etkinlik düzenlemek istiyorsanız katılım formunu doldurabilirsiniz.#hacknbreak

Takip edin!

Sosyal Medyada Açık İnovasyon DerneğiAçık İnovasyon Derneği

Yenilikçi deneyimlerin ve birikimlerin, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşılmasını ve iş birlikleri geliştirilmesini sağlayacak bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Türkiye‘deki bilim, teknoloji, sanayi, tarım, enerji, tasarım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda üretim, türetim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve birikimleri, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşmalarını ve iş birlikleri geliştirmelerini sağlayacak bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Açık İnovasyon Derneği, açık inovasyon kültürü ve yaklaşımının yaygınlaşması amacıyla, gençleri, çocukları ve eğitmenleri hedefleyen sosyal fayda ve gönüllülük esaslı projeler geliştirmeyi de hedefler.#OpenInnoTR

Takip edin!

Sosyal Medyada HacknBreakOpenCampus Urla

OpenCampus bilim, teknoloji ve tasarımla ilgilenen açık fikirli insanları tatil, yeni şeyler öğrenme ve ortak konularda çalışma amacıyla bir araya getiren yeni nesil bir yaşam alanıdır.
Aynı konulara, mesleklere ve temalara ilgi duyan insanların “erişilebilir fiyatlarla”, her yıl aynı ortamda, farklı gündemlerle buluşmasına aracı olur.

Binlerce yıl öncesinde olduğu gibi bilim, felsefe ve sanatın yurdu Ege’de, zeytin ağaçları ve yavaş akan zamanın içinde, “yeniden” dünyaya yön verecek fikirler üretmek için ortak zaman/zeminde ve bir arada olmak gerektiğini inanıyoruz.

OpenCampus, yerel ve ulusal kaynakları kullanarak uluslararası olmayı hedefleyen bilim, teknoloji ve tasarım alanlarında yeni kavramları öğrenmek ve yenilikçi projeler geliştirmek isteyen kişi, kurum, akademi, topluluk, kooperatif ve STK’lar için bir ortak yaşam alanı projesidir.#OpenInnoTR

Takip edin!

Sosyal Medyada HacknBreak
Açık İnovasyon Nedir?

Açık inovasyon, kurumlar tarafından inovasyonun hem kurum içi hem de dış kaynaklar kullanarak yapılabileceğini ve pazara benzer şekilde sürülebileceğini kabul eden bir yaklaşımdır.

Örnek olarak, bir kurumun iş ortakları ile birlikte riskleri ve kazancı paylaşarak yeni ürün, fikir geliştirmesi verilebilir. Bu sayede kurumlar ve etkileşim halinde olduğu ekosistem arasında sınırlar geçirgen bir hale gelir ve inovasyon içeren fikirler hem kurum içine hem de dışına transfer edilir.

Açık inovasyon yaklaşımı, bilginin bu kadar yaygın hale geldiği dünyada kurumların iç kaynakları ile kendi araştırmalarını yapmalarının artık çok sınırlayıcı olduğu, bunun yerine patentli vb buluşları ya da yeni süreçleri satın alma ya da lisanslama gibi yöntemlere başvurmaları gerektiğini savunur. Buna ek olarak tersini de yani, bir şirket tarafından geliştirilen ama şirketin temel işinin bir parçası olmayan iş ya da patentlerin de lisanslama, joint-ventures, spin-off olarak kurum dışına alınmasını ve genel kullanıma sunulmasını da savunur.
#HacknBreak,

Yenidir, farklıdır, fayda üretmeye ve oyunu değiştirmeye odaklıdır.


#HacknBreak,

Metropolün koşuşturmacasından bir hafta uzaklaşıp, yeni insanlarla, eski sorunlara yeni çözümler bulmayı hedefler.


#HacknBreak,

Türkiye’deki tüm bilim, teknoloji, sanat vb. topluluklarına açıktır.


#HacknBreak,

Çevrecidir. Doğal hayatın sürdürülebilirliği için teknoloji yaklaşımlı çözümler arar.


#HacknBreak,

Açık kaynak felsefesinden ilham almaktadır.


#HacknBreak,

Farklı disiplinler, kurum ve kültürlerden insanları biraraya getirir. Buz kırıcıdır.


Translate »